Çağımızda giderek daha fazla önemli hale gelen bilişim sektörü aslında teknik bir konudur. Ancak her alanda olduğu gibi telekomünikasyon alanında da hukukun ayrı bir önemi vardır. Teknolojinin en yoğun kullanıldığı alanlardan biri olan telekomünikasyon sektörü çok değişken ve gelişken bir yapıya sahiptir. Böyle bir alanın regüle edilmesi de önemli bir husus olmaktadır. Bu sektörün regülasyonu sadece teknik düzenlemelerle olamaz. Teknik düzenlemeler yanında hukuki düzenlemelerin de sağlam bir yapıda olması ülkedeki bilişim sektörünün regüle edilmesinin temellerini de sağlamlaştırır. Ancak yıllardır, yaşadığım sektör tecrübesi içinde genellikle hukukun teknolojinin gerisinde kaldığını gördüm. Umarım Türk Hukukçuları da işletme, teknik ve büyük ölçekli açılardan sektör sorunlarına bakıp, sektörü hukuk adına baltalamazlar.

Teknolojik bir sektör olan telekomünikasyon alanında birçok yasal düzenleme olmasına rağmen bu alanda mevzuatların toplandığı bir eser mevcut değildir. Bu nedenle eserin Türk Hukukunda önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyor ve hayırlı olmasını diliyorum. Engin bilgi ve yoğun tecrübe sahibi olduğuna içten inandığım Doç. Dr. Hüseyin Altaş ve arkadaşlarının telekomünikasyon mevzuatıyla kalmayıp bu alanda önemli bir eksiklik olan Telekomünikasyon Hukuku kitabıyla sektörde hukukla teknoloji uyumunu sağlamalarını ve bu sayede önemli bir hizmete imza atmalarını da temenni ediyor, onlardan aynı zamanda tecrübelerini ortaya koyarak bu görevi en kısa zamanda yerine getirmelerini bekliyorum.

Ankara 2004

Erkan AKDEMİR

Türk Telekom A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı