Medeni Hukuk Anabilim Dalımız öğretim elemanlarından Dr. Hüseyin Altaş, “Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi” adlı doktora tezi ile öğreti ve uygulamada çok tartışmalı olan bir konuyu başarılı bir şekilde incelemiştir. Dr. Altaş, bu çalışmasında İsviçre ve Almanya gibi yabancı hukuk çevrelerindeki gelişmeleri de ayrıntılı bir biçimde ele almış, özellikle İsviçre Federal Mahkemesi ile Alman Yüksek Mahkemesinin bu konudaki en son kararlarını bilimsel olarak değerlendirmiştir.

Dr. Hüseyin Altaş, Türk Hukuk Öğretisindeki en son araştırma ve yayınlar ile uygulamadaki en son Yargıtay kararlarını da titizlikle araştırıp bularak bunlar hakkında da bilimsel eleştiri ve değerlendirmelerini yapmıştır.

Dr. Hüseyin Altaş, bu titiz araştırma ve çalışma ile hiç kuşkusuz özel hukukun çok önemli ve tartışmalı bir alanına bilimsel katkıda bulunmuş, önerdiği çözüm yolu ile şekle aykırılığın aşılmasında değerli bir görüşe imzasını atmıştır. Bu özgün çalışmasından dolayı Dr. Hüseyin Altaş’ı yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.17. 06. 1998

Prof. Dr. Fikret Eren