AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bu çalışma, özel hukukun hatta bazı hallerde kamu hukukunun dahi temelini teşkil eden, hukuk, hak, hukuki olay, hukuki işlem gibi temel kavramlar ile Türk Medeni Kanunu’nun başlangıç hükümlerini (TMK. mad. 1-7) inceleyerek hukuk uygulaması ve doktrininde önemli bir yer teşkil edip hukuk öğrenimi gören öğrencilerime fayda sağlayacağını umuyorum.

Çalışmamızda öncelikle hukuka giriş ve hak gibi temel kavramları açıklamanın pedagojik açıdan önemli olduğuna inanıyoruz. Bu eserde, Medeni Hukukun temel kavramları açıklandıktan sonra tüm hukuk uygulamasında önemli olan, hukukun (özellikle medeni hukukun) kaynaklarına ve uygulama alanıyla yorum konusuna değinilmiştir (TMK. mad. 1). Daha sonra hukukta önemli bir yer tutan dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması konuları işlenmiştir (TMK. mad. 2). Yine kanunun sistematiğine uygun bir biçimde hukukta iyiniyet (TMK. mad. 3), hakimin takdir hakkı (TMK. mad. 4) ile Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nun genel hükümlerinin tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanması (TMK. mad. 5), hukukta ispat (TMK. mad. 6) ve son olarak resmi sicil ve senetlere (TMK. mad. 7) değinilmiştir.

Medeni Hukuka giriş ve Türk Medeni Kanunu’nun başlangıç hükümlerinin incelenmesinden oluşan bu eser, öncelikle hukuk öğrencilerinin hukuk öğrenmeye başlarken kullanabileceği bir kaynak, doktrinde kapsamlı bir çalışma ve uygulamaya yol gösterecek önemli bir eserdir. Türk Medeni Kanunu’nun başlangıç hükümleri (TMK. mad. 1-7), soyut ve felsefi tartışmaların yoğun olması, uygulama alanının çok geniş bulunması nedeniyle genellikle incelenmekten çekinilen bir alandır. Ancak burada bahsi geçen hukuki müesseseler, yani dürüstlük kuralı, ispat, hâkimin takdir hakkı gibi konular, sadece medeni hukukun değil, tüm hukuk uygulamasının konusunu oluşturması hasebiyle bu eserin hukukçulara önemli bir eser olarak fayda sağlayacağı inancındayım.

Bu eserin tüm telif hakları Hukuk&Araştırma Vakfı’na bağışlanmıştır. Bu vakfın amacı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine burs sağlamaktır. Çok sevdiğim, elimden geldiğince her konularıyla ilgilenmeye çalıştığım, geleceğin büyük hukukçu ve insanları olacak öğrencilerime bu eser vasıtasıyla da hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyorum.

Özellikle bu eserin ortaya çıkmasında özverili çalışmalarını esirgemeyen tüm Hukuk&Araştırma çalışanlarına teşekkür ederim. Bu eserin bir ekip çalışması olduğunu belirterek, bunda emeği geçen özellikle başasistanım Av. İrem Tuğçe Döngül’e ve Av. Tarık Mutluoğlu, Av. Gizem Kara, Av. Hilal Altaş, Av. Alev Ülker, Av. Atalay Arslan, Sefa Demirci ve Bilge Deryal’a teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca eserin tamamlanması sırasında Göcek’te kahrımızı çeken Kaptan Serkan ve Ramazan’a da ayrıca teşekkür ederim. Yine kitabın yayınında emeği geçen Yetkin Yayınevi sahibi ve çalışanlarına da teşekkür etmeden geçemem.

Ekim 2014
Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi