“Hasılat ve Şirket Kirası” isimli bu çalışmamız, Türk Hukukunda bir ilktir. Bu nedenle oldukça zor ve uzun bir zaman sürecinde tamamlanan eserin Türk Hukukuna önemli katkılarda bulunacağına olan inancımla, bu eseri Türk Hukukuna armağan ediyorum.

Üç çocuğumuzun meşgalesi arasında bu çalışma süresinde sabırla bana destek olan eşim Havva Hanıma, çalışmamın tashihlerinde son derece faydalı yardımları olan Burcu SIRATAŞ’a sonsuz teşekkürlerimi de bu vesileyle sunmak isterim. Çalışmamın bir an önce bitirilmesi konusundaki özel teşvikleri dolayısıyla saygıdeğer hocam Prof. Dr. Lâle SİRMEN’e de sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Çok özel ve henüz Türk hukukunda hemen hemen hiç değinilmemiş bu konudaki çalışmamızda öncelikle İsviçre ve Alman hukuklarından yararlanılmıştır. Gelecekte çok daha önemli olacağına inandığım bu konudaki spesifik çalışmayı yayımlamakta cesur davranarak basımını üstlenen Yetkin Yayınevi yönetici ve çalışanlarına da ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum.

Ankara 2008
Doç. Dr. Hüseyin ALTAŞ
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi