Eserin teslimden önce telef olması isimli bu çalışmamız, Türk Hukukunda ilktir. Bu nedenle oldukça zor ve uzun bir zaman sürecinde tamamlanan eserin Türk Hukukuna önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum.

Üç çocuğumuza rağmen bu çalışma sürecinde sabırla bana destek olan eşim Havva Hanıma, çalışmanın tashihlerinde son derece faydalı yardımları olan Nesrin Gökoğlan’a ve hayatta olduğu gibi bu çalışmamda da büyük katkıları olan Prof. Dr. Bilge ÖZTAN’a sonsuz teşekkürlerimi de bu vesileyle sunmak isterim.

Bu teşekkür faslında, hayatımdaki ve bu çalışmadaki olumlu hemen hemen her şeyi öğrendiğim, uzun süreden beri birlikte çalışmak ve bilgeliğinden yararlanmak şansına mazhar olduğum büyük hukukçu değerli hocam Prof. Dr. Fikret EREN’e ayrı bir yer açmak isterim. Kendisi akademik çalışmaya başladığımdan itibaren her türlü desteği sağlayıp beni sürekli teşvik etmiştir. Yoğun çalışma temposuna rağmen bana sürekli zaman ayırarak, yetişmemde büyük katkı sağlayan Prof. Dr. Fikret EREN’e en derin saygı ve teşekkürlerimi sunarım.

Son olarak tezin basımını üstlenen Yetkin yayınevi yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.

Ankara 2002

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ALTAŞ