Yayınlanmış Kitaplar ve Monografiler

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri

Hasılat ve Şirket Kirası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi

Telekomünikasyon Mevzuatı

Eserin Teslimden Önce Telef Olması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı Dilde Yayınlanmış Makaleler

 • Die Neuerungen im revidierten türkischen Obligationengesetz in Bezug auf das Miet-und Kaufrecht, Türkei und Deutschland in Europa Symposium, Universität Augsburg 2013.
 • An Appraisal Of The International Roaming Regulation- Free Law Journal, Volume 3, Number 3. (18 Temmuz 2007)
 • Commentary: Electronic Payments – Sancia Journal of Law and Politics. (Temmuz 2008)
 • Universal Service in Telecommunication, Ankara Bar Review, Volume:1, Issue 2, S: 42-47, June 2008.
 • Telecommunication Directives And Its Relation To Turkish Regulations –Temmuz 2008

Türkçe Yayınlanmış Makaleler

 • Vakıflarda evladiye davaları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1998, c: 47, Sayı 1-4, s: 145 – 151 (Şebnem Akipek ile Birlikte).
 • Kadastro Tespiti Anında Malik Hanesi Boş Bırakılan Tapulu Taşınmazların Hukuki Durumu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999, C: 48, Sayı 1- 4, S: 176 – 186.
 • Kira parası artışlarının sınırlanması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2000, C: 49, Sayı 1 – 4 , S: 97 – 116.
 • Evlatlık Sözleşmesinde Amaç, Türk Hukuk Dünyası, Ankara 2000, s: 103-110.
 • Mevduat Hesabından Yetkisiz Para Çekilmesinde Bankanın Hukuki Sorumluluğu, Ankara Barosu Dergisi, Ankara 2001/3, s: 59. (Ayrı Bası)
 • Munzam Zararda İspat Sorunu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001, C: 50, Sayı 1, S: 121 – 130.
 • Vakıflarda Evladiye ve Aile Vakıfları, Vakıf Medeniyeti Sempozyumu Kitapçığı, s: 99 – 104, Ankara 2003.
 • Türkiye’de 1926 – 1967 Dönemi Arasında Vakıf Sistemi, Cumhuriyetin 80. Yılında Uluslar Arası Vakıf Sempozyumu Kitapçığı, s: 87 – 101, Ankara 2004.
 • İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin İfadan Önce Sözleşmeden Dönme Hakkı ( B.K MD: 358), Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s: 96-110.
 • İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Yaklaşık Ücretin Aşılması Nedeniyle Sözleşmeden Dönme Hakkı (B.K MD: 366-367), Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s: 71 – 84.
 • Telekomünikasyon Alanında Abonelik Sözleşmeleri –Prof. Dr. Ali Naim İNAN’a Armağan-2008.
 • Yabancı ve Türk Mahkeme Boşanma Kararlarının Miras Hakkına Etkisi (M.K MD: 181), Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2003, s: 657 – 668. (Basım 2004).
 • 4748 – 4771 Sayılı Yasalarla Dernekler Kanununda Yapılan Değişiklikler Ve Mevzuata Etkisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 6, Sayı 1-2, s: 35 – 54. (Baskı Mayıs 2004)
 • Gerçekten Liberalleşmiş Bir Bilişim Sektörü, Telekom Dünyası Dergisi, Nisan 2005.
 • Evrensel Hizmet -1-, Telekom Dünyası Dergisi, Mayıs 2005.
 • Evrensel Hizmet -2-, Telekom Dünyası Dergisi, Haziran 2005.
 • Telekomünikasyon Hukukunun Önemi, Telekom Dünyası Dergisi, Temmuz 2005.
 • Türk Telekom Niçin Özelleştirilmeli, Telekom Dünyası Dergisi, Ağustos 2005.
 • Bir Bardak Suda Kopan CDMA Fırtınası, Telekom Dünyası Dergisi, Eylül 2005.
 • Türk Telekom Özelleştirme Sonrasında ‘İdari İmtiyaz Rejimine’ Tabi Olmaya Devam Edecektir, Telekom Dünyası Dergisi, Ekim 2005.
 • Fiili Tekelleşme Olmayacak, Telekom Dünyası Dergisi, Kasım 2005.
 • Telekomünikasyon Alanında Rekabetin Sağlanması Ve Korunması Amacıyla Rekabet Ve Telekomünikasyon Kurumuna Çok Geniş Yetkiler Verilmiştir, Telekom Dünyası Dergisi, Aralık 2005.
 • Özelleştirme Sonrasında Türk Telekom Personelinin Durumu, Telekom Dünyası Dergisi, Ocak 2006.
 • Özelleştirme Sonrası Nasıl Bir Türk Telekom Bekleniyor, Telekom Dünyası Dergisi, Şubat 2006.
 • Telekomünikasyon Alanında Rekabet Şimdi Başlıyor, Telekom Dünyası Dergisi, Mart 2006
 • Türkiye’de Kablo TV hizmetleri, Telekom Dünyası Dergisi, Mayıs 2006.
 • Kablo TV Altyapısının Aidiyet Sorunu, Telekom Dünyası Dergisi, Haziran 2006.
 • Telekomünikasyon Sektöründe Evrensel Hizmetin Seyri, Telekom Dünyası Dergisi, Temmuz 2006.
 • Telekomünikasyon Sektörünün Durumu Ve Geleceği İle İlgili Politikalar, Telekom Dünyası Dergisi, Ağustos 2006.
 • Ar-ge (Araştırma ve Geliştirme) ve Yerli Üretim, Telekom Dünyası Dergisi, Eylül 2006.
 • Fransa Ermeni ‘Soytarı’ Yasa Tasarısı Ve Bilişim Toplumu, Telekom Dünyası Dergisi, Ekim 2006.
 • TTnet Ve İnternet, Telekom Dünyası Dergisi, Kasım 2006.
 • E-Devlet, Telekom Dünyası Dergisi, Aralık 2006.
 • Elektronik Ortamda Veri Güvenliği, Telekom Dünyası Dergisi, Ocak 2007.
 • Avrupa Parlamentosu Telekomünikasyon Direktifleri Doğrultusunda Telekomünikasyon Sektörü, Telekom Dünyası Dergisi, Şubat 2007.
 • Telekomünikasyon Hizmetlerinde İmtiyaz Sözleşmesi, Telekom Dünyası Dergisi, Mart 2007.
 • Numara Taşınabilirliği, Telekom Dünyası Dergisi, Nisan 2007.
 • Türkiye’de Telekomünikasyonda Ulusal Dolaşım Sistemi (Roaming), Telekom Dünyası Dergisi, Mayıs 2007.
 • Kişisel Verilerin ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Direktif, Telekom Dünyası Dergisi, Haziran 2007.
 • Telekomünikasyon Alanında Bazı Kullanıcı Hakları Ve Menfaatleri Hakkında Bir İnceleme, Telekom Dünyası Dergisi, Temmuz 2007.
 • Numara Taşınabilirliği Mi Yoksa 3G Mi Ülkemizin Öncelikleri Arasında Yer Almalıdır?, Telekom Dünyası Dergisi, Ağustos 2007.
 • Türk Telekom Bilişim Ve Teknoloji Üniversitesi, Telekom Dünyası Dergisi, Eylül 2007.
 • Avrupa Birliği Uluslar Arası Roaming (Dolaşım) Yönetmeliği 29 Haziran 2007 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir, Telekom Dünyası Dergisi, Ekim 2007.
 • Tüketici Haklarının Korunması Ve Rekabet Hukuku Açısından Telekomünikasyon Sektöründe Tarife Rejimi I, Telekom Dünyası Dergisi, Kasım 2007.
 • Tüketici Haklarının Korunması Ve Rekabet Hukuku Açısından Telekomünikasyon Sektöründe Tarife Rejimi II, Telekom Dünyası Dergisi, Aralık 2007.
 • Arabağlantı Sözleşmelerinin Önemi, Telekom Dünyası Dergisi, Ocak 2008.
 • Türkiye’de 3g Teknolojisine Geçmenin Vakti Geldi Mi?, Telekom Dünyası Dergisi, Mart 2008.
 • Rehberlik Hizmeti, Telekom Dünyası Dergisi, Nisan 2008.
 • Kişisel Bilgi Güvenliği I, Telekom Dünyası Dergisi, Mayıs 2008.
 • Kişisel Bilgi Güvenliği II, Telekom Dünyası Dergisi, Haziran 2008.
 • Kişisel Bilgi Güvenliği III, Telekom Dünyası Dergisi, Temmuz 2008.
 • Yeniden Üçüncü Nesil Yetkilendirmesi, Telekom Dünyası Dergisi, Eylül 2008.
 • Sanal Mobil Şebeke Hizmeti (Mvno), Telekom Dünyası Dergisi, Ekim 2008.
 • Telekomünikasyon Sektöründe Yenilikçi Bir Düzenleme: Mobil Cihaz Kayıt Sistemi, Telekom Dünyası Dergisi, Kasım 2008.
 • Elektronik Haberleşme Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler I, Telekom Dünyası Dergisi, Aralık 2008
 • Elektronik Haberleşme Kanunu ve Getirdikleri-2, Telekom Dünyası Dergisi, Ocak 2009.
 •  Elektronik Haberleşme Kanunu ve Getirdikleri-3, Telekom Dünyası Dergisi, Şubat 2009.
 • Telekomünikasyon Sektöründeki Vergi ve Yasal Yükümlülükler, Telekom Dünyası Dergisi, Mart 2009.
 •  Ülkemizde Genişbant Erişim Hizmetleri ve Rekabet Sorunları, Telekom Dünysı Dergisi, Nisan 2009.
 • Yeni Arabağlantı Sorunları-I, Telekom Dünyası Dergisi, Mayıs 2009.
 •  İşletmecilere Ait Ticari Sırların Korunması İle Kamuoyuna Açıklanabilecek Bilgilerin Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Doğrultusunda Ticari Sırların Ortaya Çıkarılması -1, Telekom Dünyası Dergisi, Temmuz 2009.
 •  İşletmecilere Ait Ticari Sırların Korunması ile Kamuoyuna Açıklanabilecek Bilgilerin Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Doğrultusunda Ticari Sırların Ortaya Çıkarılması -2, Telekom Dünyası Dergisi, Temmuz 2009.
 • Bireyler Arası İletişimin Takip Edilmesi, Telekom Dünyası Dergisi, Ağustos 2009.
 • Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında, Telekom Dünyası Dergisi, Eylül 2009.
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Telekomünikasyon Sektöründeki Yeri Telekom Dünyası Dergisi, Ekim 2009.
 • Sanal Mobil Şebeke Hizmeti, Telekom Dünyası Dergisi, Kasım 2009.
 • Yakınsama, Telekom Dünyası Dergisi, Aralık 2009.
 • Evrensel Hizmetin Kapsamı Genişletilebilir Mi?, Telekom Dünyası Dergisi, Ocak 2010.
 • Özel İletişim Vergisi Oranları İndirilmeli Mi?, Telekom Dünyası Dergisi, Şubat 2010.
 • Kontörden Türk Lirasına Geçiş Sürecinin Getirdikleri, Telekom Dünyası Dergisi, Mart 2010.
 •  Bilinmeyen Numara Hizmetinin  Rekabete Açılmasının Getirdikleri, Telekom Dünyası Dergisi, Nisan  2010.
 • Sanal Operatörler GSM Hizmetinin Rekabete Açılmasını Sağlar Mı?, Telekom Dünyası Dergisi, Mayıs 2010.
 • Kişisel Verilerin ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Direktif, ICT Media Ocak 2010.
 • Yakınsama, ICT MEDİA Şubat 2010.
 • Telekomünikasyon Sektöründe Tarifeler ile Gelen Rekabet,  ICT Media, Mart 2010.
 • 12 Acil Yardım Hattının Kapsamı Genişliyor, ICT Media, Nisan 2010.
 • Teknolojinin Kötüye Kullanımı: Siber Suçlar, ICT Media, Mayıs 2010.
 • GSM Gateway ve Sektördeki Yeri, ICT Media, Temmuz 2010.
 • Türkiye E-Devlet Olma Yolunda, ICT Media, Temmuz 2010.
 • Türkiye’de IT Sektöründe Yaşanan Son Gelişme, ICT Media, Ağustos 2010.
 • Tartışması Bitmeyen Konu: Sabit Ücret, Eylül 2010.
 • Sanal Mobil Şebeke Hizmeti, Ekim 2010.
 • Arabağlantı Ücretlerinin Regülasyonu, Kasım 2010.
 • Elektronik Haberleşme Sektöründe Geçiş Hakkı Kavramı, Aralık 2010.
 • Merak Uyandıran Gizli Konu: Elektrik Dağıtım Hattı Üzerinden Elektronik Haberleşme Hizmeti Verilecek mi?, Ocak 2011.
 • Tek Bir Ses İletim Pazarını Ne Zaman Kabul Edeceğiz?, Mart 2011.
 • Zaman Makinesine Varmadan Önce: Web TV Furyası, Nisan 2011.
 • Psikolojik mi, Gerçek mi? Baz İstasyonlarının Çevreye Etkisi Sorunsalı, Mayıs 2011.