Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Tebliğler

  • Türk Medeni Kanunu’nun İlk Yedi Maddesi Arasındaki İlişkiler, Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 17-20 Şubat 2016.
  • Avukatlığın Toplumdaki Algısı, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 13-16 Ocak 2016.
  • KKTC Haberleşme Stratejileri ve Düzenleyici Kuruluş , IV. Telekomünikasyon Sektörlerindeki Gelişmeler ve Yerel Uygulamalar Sempozyumu, 25 Nisan 2008

Ulusal Sempozyumlarda Sunulan Tebliğler

  • Vakıflarda Evladiye ve Aile Vakıfları, Vakıf Medeniyeti Sempozyumu, 12 – 13 mayıs 2003.
  • Türkiye’de 1926 – 1967 Dönemi Arasında Vakıf Sistemi, Cumhuriyetin 80. Yılında Uluslar Arası Vakıf Sempozyumu, 15 – 17 Aralık 2003.
  • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Kanunu Tasarısı Sempozyumu, 1 Aralık 2008.
  • Bilgi Güvenliği ve Multimedya İçerik, Supercom 08 Telekom Dünyası Politikaları Forumu III, 08 – 09 Mayıs 2008.
  • İmtiyaz Sözleşmeleri ve Süre Sonu Uygulamaları, GSM Sektöründe Yeni Teknolojiler ve Rekabet Sempozyumu, 22 – 23 Mart 2005.
  • Suç, hukuk, demokrasi, çevre, güvenlik, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Stratejik Öncelikler Sempozyumu, 22 – 25 Şubat Erzincan 2007.
  • Suç, hukuk, demokrasi, çevre, güvenlik, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Stratejik Öncelikler Sempozyumu, 9 – 10 Mart İstanbul 2007.
  • Telekomünikasyon Sektörünün Liberalleşmesi ve Özelleştirilmesi, 11/12/2007 Uludağ Üniversitesi.
  • Dürüstlük Kuralı, Türk Medeni Hukukumda Değişimler Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi, 10- 11 Haziran 2016