Doğum Yeri ve Yılı

 • Çal, 01.10.1968

Eğitim Durumu

 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Lisans
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Yüksek Lisans, Özel Hukuk
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Doktora- Özel Hukuk ABD, Medeni Hukuk
 • Doçentliğin Alınması-10.10.2003 (Özel Hukuk-Medeni Hukuk)
 • Profesörlüğün Alınması-10.03.2009 (Özel Hukuk-Medeni Hukuk)

Yurtdışı Eğitim

 • 1991 : 2 Ay Passau Üniversitesi
 • 1992: 2 Ay Marburg Üniversitesi
 • 1994-1995: 15 Ay Freiburg Albert Ludwig Üniversitesi

Bildiği Yabancı Diller

 • Almanca: Çok İyi
 • İngilizce: İyi

Mesleki Tecrübeler

 • 1990 – Avukatlık Stajı
 • 1990-1998: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Bilim Dalı Asistanlığı
 • 1998-2000: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Asistan Doktor
 • 2000-2003: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Yardımcı Doçent Doktor
 • 2003-2009: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Doçent Doktor
 • 2009-……..: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Profesör

Verdiği Dersler

 • Borçlar Özel Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Telekomünikasyon Hukuku
 • İstisna Sözleşmesi
 • İmar Hukuku
 • İnşaat Ve İhale Hukuku
 • Ölüme Bağlı Tasarruflar

Medeni Hali

 • Evli, 3 çocuk sahibi